Ouders

Ouderpanel

Een ouderpanel is een overlegvorm naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s.

Het Ouderpanel op de Burcht is een groep ouders aangevuld met 1 leerkracht en een afgevaardigde van de MR en OR die minimaal 3 keer per jaar in gesprek gaan over onderwerpen die de school aangaan. Ouders kunnen meedenken over pedagogische, onderwijskundige maar ook organisatorische thema’s  binnen de school. Het doel van het ouderpanel is het creëren van betrokkenheid en een breed draagvlak wat bijdraagt aan het kwaliteitsbeleid van de school.