Leerlingen

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de kinderen op de Burcht. De leerlingenraad bestaat uit acht gekozen leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en de schoolleider. Eén keer in de maand wordt er vergaderd. Leerlingen uit alle groepen kunnen voorstellen, ideeën of klachten die zij op school ervaren opschrijven en in de daarvoor bestemde brievenbus doen. Met deze suggesties gaat de leerlingenraad aan de slag. Daarnaast dragen zijzelf ook ideeën aan om eventueel mee aan de slag te kunnen. Het verslag van de leerlingenraad wordt besproken in het teamoverleg en geplaatst in de nieuwsbrief.