Het kind is eigenaarVisie
Betekenisvol lerenOnderwijs
Ouderbetrokkenheid samen met oudersOuderbetrokkenheid
CBS De Burcht

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

Over CBS De Burcht

Op de Burcht ontwikkelen kinderen zich divers. Ze leren op een eigentijdse manier binnen allerlei vakgebieden stappen te maken, maar leren ook mens te worden door te leven vanuit positieve waarden die we ontlenen uit de bijbel. Er heerst een veilige sfeer waarbinnen kinderen gemotiveerd zijn stappen te maken en zelfvertrouwen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk om goed in verbinding te staan met ouders die we zien als expert van hun kind. Samen werken we aan wat het beste is. Samen is beter.

.

Nieuws bij De Burcht Meilan
Meer nieuws