Onze school

Visie: Samen is beter

Op de Burcht leven en leren we samen. We zijn ervan overtuigd dat een goeie relatie tussen kinderen, ouders en leerkrachten leidt tot betere resultaten. Samenwerken leidt tot een sterke verbinding tussen kinderen en leerkrachten en kinderen onderling. Die verbinding bevordert een veilig klimaat waarin kinderen niet alleen kunnen leren, maar zich ook persoonlijk kunnen ontwikkelen.

De leerkracht praat regelmatig met kinderen over de gemaakte stappen en werkt hierin samen met ouders. Om te komen tot het beste resultaat zien we het als onze opdracht om ook intern goed af te stemmen. Samen is beter.