Ouders

OR & notulen

Een ouderraad is een raad die de school ondersteuning kan bieden bij allerlei activiteiten op school.

Het doel van de ouderraad is het organiseren van de praktische ondersteuning van allerlei activiteiten op school. De ouderraad staat in verbinding met de contactouders die ook een belangrijke rol spelen bij activiteiten op school. Er zijn twee teamleden van de Burcht vertegenwoordigd in de ouderraad. De ouderraad kan adviezen uitbrengen aan de school of de MR over zaken die de ouders aangaan.