Leerlingen

Hutspot

Binnen de Burcht vinden we vieringen belangrijk. ‘De kinderhutspot’ is daar een voorbeeld van. De groepen 1 t/m 7 verzorgen één keer per jaar een voorstelling (hutspot) in het theater.  De groepsleerkracht schrijft, indien mogelijk met de kinderen, een toneelstuk, mini musical, film, dans, etc. Iedere hutspot en musical wordt ‘s avonds voor de ouders van de desbetreffende groep opgevoerd.