Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Ouders

We zien op de Burcht ouders als partners!
Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van de kinderen.

Ouders en leerkrachten vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het is dus erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school en de ontwikkeling van uw kind(eren). We proberen daartoe zo veel mogelijk contactmomenten te creëren en u als ouder zo goed mogelijk te informeren.