Onze school

Veiligheid

Een belangrijke voorwaarde voor leren is veiligheid. Als kinderen zich veilig voelen dan is de kans op leren groot. Op de Burcht bouwen we aan een goed pedagogisch klimaat. We maken afspraken over hoe we omgaan met elkaar, hoe we elkaar kunnen stimuleren in ontwikkeling en hoe we omgaan met onze omgeving.

We leren kinderen zelf na te denken over hun gedrag. Dit doen we door het toepassen van de principes van Rots en Water. Wanneer sta ik sterk in wat ik vind (rots) en wanneer zoek ik juist de verbinding (water).