Onderwijs

Digitale vaardigheden

Op onze school ontwikkelen leerlingen hun digitale vaardigheden. Leerlingen leren door deze vaardigheden op een eigentijdse manier. Wij bieden dit aan binnen vier thema’s: basisvaardigheden, informatie vaardigheden en mediawijsheid. Daarnaast door middel van computational thinking.

Basisvaardigheden

Onder basisvaardigheden verstaan we dat kinderen leren omgaan met verschillende devices en programma’s zoals hieronder staat aangegeven:

  • Devices – Desktop, laptop, Chromebook, iPad.
  • Besturingsprogramma’s – Windows, Chrome OS, iOS.
  • Tekstwerkers – Word.
  • Presentatietools – PowerPoint, Prezi.
  • Internetbrowsers – Safari, Explorer, Edge, Chrome.
  • Apps – Apple, Google, Windows.
  • Online accounts – Mijn Online Omgeving (MOO 2.0 – Heutink ICT).

Mediawijsheid

Kinderen leren (digitale) media beoordelen met een positief kritische houding. De leerlingen doen jaarlijks mee aan het project MediaMasters, waarin het thema mediawijsheid centraal staat.

Informatie vaardigheden

Kinderen zoeken en beoordelen kritisch informatie vanuit (digitale) bronnen. De gevonden informatie wordt verwerkt en gepresenteerd.