Ouders

Ouderbetrokkenheid

Met ingang van 2011 is de Burcht in het bezit van het Ouderkeurmerk LLO (Leerkracht Leerling Ouder). Leerkrachten en ouders zijn partners.

Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling van het kind. Zij vertrouwen en respecteren elkaar en handelen samen in het belang van het kind. Het is belangrijk om goed af te stemmen over de ontwikkeling van de kinderen. U kunt de resultaten van de kinderen volgen via het ouderportaal. Daarnaast willen we op school een breed draagvlak creëren voor ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Naast de MR en Ouderraad hebben we ook een ouderpanel binnen de school die meekijkt en meedenkt bij ontwikkelingen en vernieuwingen.