Onderwijs

Kunst & cultuur

Cultuureducatie vinden wij als school erg belangrijk, omdat het de sociale band in en buiten de school bevordert en de band versterkt tussen de school en haar omgeving.

Cultuureducatie levert een positieve bijdrage aan het schoolklimaat. Door de verschillende facetten van cultuureducatie aan te bieden willen wij ieder kind de kans geven zijn talenten en interesses op dit gebied te ontdekken. Hierbij vinden wij het belangrijk dat het kind leert open te staan voor andere ideeën, zichzelf leert te uiten, zijn mening kan beargumenteren en kennis maakt met cultuur in de breedste zin van het woord. Daarbij bieden we cultuuronderwijs geïntegreerd aan passend bij de verschillende vakgebieden.

Kennis maken met kunst en cultuur

Elk schooljaar maken de kinderen op verschillende manieren kennis met kunst en cultuur. De groepen 1 t/m 7 verzorgen één keer per jaar een voorstelling (een zogenaamde hutspot) en groep 8 verzorgt aan het einde van het schooljaar een bestaande musical. Tijdens het schooljaar bezoeken we regelmatig een voorstelling in het Posthuistheater, een museum of maken we kennis met Cultureel Erfgoed. De groepen 7 en 8 reizen om het jaar af naar het Rijksmuseum. De groepen 3 t/m 5 gaan in november naar het Sinterklaassprookje en de groepen 6 mogen naar het Noord Nederlands Orkest. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen, gedurende hun basisschooltijd, lessen aangeboden door verschillende vakdocenten van Ateliers Majeur. Dans, beeldende vorming, muziek en drama komt, op deze manier, in alle groepen aan bod. Op deze manier hebben alle kinderen aan het eind van de basisschoolperiode kennis gemaakt met verschillende facetten van kunst en cultuuronderwijs.