Onderwijs

We bieden eigentijds onderwijs aan waarbij kinderen samenwerken en zelf ontdekkend leren. Kinderen worden in de loop van de schooltijd steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling.

Kinderen oefenen vaardigheden die ze later nodig hebben om succesvol te zijn, zoals: kritisch denken, creativiteit, communicatie, samenwerking.

We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen krijgen en zich steeds meer verantwoordelijk gaan  voelen voor hun eigen leerproces. We bieden het kind de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen tot een tiener die zich verantwoordelijk voelt, zijn eigen talenten kent en klaar is voor de volgende stap. Het portfolio is een hulpmiddel om dit doel te bereiken.