Onderwijs

Portfolioleren

In aansluiting op de visie dat kinderen eigenaar zijn van hun ontwikkeling willen we kinderen stimuleren en inspireren om stappen te maken. Kinderen hebben een eigen portfolio waarin hun eigen ontwikkeling staat beschreven.

Hoewel we als leerkrachten bijdragen aan het ontdekken van kennis en inoefenen van vaardigheden maken we kinderen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. We reflecteren regelmatig op het proces van leren en helpen kinderen daarmee vooruit. De kinderen leggen hun stappen vast in een portfolio. Dit presenteren ze vanaf eind groep 4 aan hun ouders tijdens de portfoliogesprekken.