Werkgroepen

Binnen de Burcht zijn een aantal werkgroepen actief die bestaan uit ouders en leerkrachten.

Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Ouderpanel
Contactouders
Gebedsgroep

Pagina delen: