Onderwijs

Deep learning

Binnen de Burcht proberen we zoveel mogelijk te komen tot betekenisvolle concepten, waarbij de kinderen snappen wat ze leren en verbanden leggen met reeds opgedane kennis (deep learning). Door het leggen van verbanden, onthouden kinderen de kennis beter en leren ze de informatie toepassen in nieuwe contexten.

Soms leggen we nieuwe kennis uit aan de hand van een instructiemodel, maar we kiezen er ook voor om kinderen al samenwerkend zelf kennis te laten ontdekken. Bij dit laatste oefenen de kinderen ook vaardigheden die ze later nodig hebben om succesvol te zijn, zoals: kritisch denken, creativiteit, communicatie, samenwerking en karakter; de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden.