Maatregelen Covid-19

Tijdens een persconferentie van de overheid en het RIVM vanmiddag 12 maart om 15.00 uur zijn een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd die gelden tot en met 31 maart 2020.

De Burcht volgt in navolging van het CBO Meilân stichtingsbeleid het protocol van de overheid, de GGD en het RIVM.
Dat betekent dat de school gewoon open is. Kinderen en leerkrachten die niet ziek zijn kunnen gewoon naar school. Gezien het belang van de problematiek verzoek ik u uw zoon/dochter bij ziekte thuis te houden. Dit graag doorgeven via Social Schools aan de leerkracht.

U mag erop vertrouwen dat wij ons uiterste best doen u tijdig en adequaat te informeren.
Mochten er veranderingen volgen in het beleid van de overheid dan brengen wij u z.s.m. op de hoogte. U kunt de updates volgen via https://www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus/

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:
• Was handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schud geen handen
• Vermijd groepen groter dan 100 personen in een ruimte of in openbaar vervoer.
• Blijf bij griepklachten uit voorzorg binnen en/of thuis.

Op de Burcht zullen we tot 31 maart bijeenkomsten met grote groepen niet door laten gaan. Hierbij komen bijvoorbeeld Kinderhutspotten te vervallen en is het doorgaan van de geplande ouderavond op 2 april ook een vraagteken. U ontvangt daarover apart bericht via de leerkracht van uw kind(eren) of via mij. Daarnaast zullen we binnen de school zoveel mogelijk grote groepen vermijden bijvoorbeeld bij pauzes gefaseerd naar buiten gaan.

Ik hoop dat u voldoende bent geïnformeerd,
Bij vragen loop gerust binnen.

Met vriendelijke groet,
Loek Iedema

Pagina delen: