CBO Meilân zorgt voor primeur met drones in het basisonderwijs

Een primeur in Friesland: CBO-Meilân gaat op basisscholen aan de slag met een lessenserie over drones. Hiermee sluit CBO-Meilân aan bij de pijler boeiend en eigentijds onderwijs en de 21e eeuwse vaardigheden.

21e-eeuwse vaardigheden

Het project met de drones bevordert het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden bij de leerlingen. Hierbij richt CBO-Meilân zich vooral op de samenwerking tussen leerlingen, het creatief denken en het kritisch denken. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen een positieve houding ontwikkelen voor technische toepassingen en hun technisch inzicht vergroten. Dit wordt gedaan door leerkrachten een intensieve training te geven waarbij de stappen van design thinking centraal staan. Tijdens de training krijgen de leerkrachten praktische tips aangereikt om design thinking op een effectieve manier te kunnen bevorderen. Het hoofddoel tijdens de activiteiten is het stimuleren van het creatieve denken bij de leerlingen.

Bij de trainingen en ondersteuning tijdens dit project maken we gebruik van de expertise en ervaring van Future Skillz. Zij zijn inmiddels ervaren in het opzetten van een lessenserie rondom drones. Door deze ondersteuning en expertise kunnen we in de toekomst dit project zelfstandig uitvoeren, zodat alle 15 scholen binnen CBO-Meilân deel kunnen nemen aan de Drone Cup.

Drone Cup

De lessenserie start met een intensieve training voor leerkrachten. Zij zijn de basis om het project tot een succes te kunnen maken. De 5 deelnemende scholen, It Haskerfjild, Spring!, de Tarissing, het Kompas en de Burcht starten met het project in oktober. Leerlingen van groep 5 t/m 8 maken door middel van een lessenserie kennis met de Drones. Na de kennismaking gaan zij aan de slag met de obstakels. Hierbij komt het aspect van creatief denken om de hoek kijken, ze mogen namelijk in groepjes een obstakel ontwerpen en vervolgens een prototype bouwen. Daarna is het tijd voor het echte werk: drone vliegen. De getrainde leerkrachten begeleiden de leerlingen tijdens echte vlieglessen. Wanneer de leerlingen dit onder de knie hebben gekregen zijn ze klaar voor de Drone Cup. Tijdens deze Cup wordt een parcours gevlogen waarbij de zelfontworpen obstakels worden gebruikt. Deze obstakels zijn door de leerlingen zelf uitgekozen, want alleen de allerbeste obstakels halen de Drone Cup.

Voor de leerkrachten is het een innovatief project dat uitstekend aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn enthousiast dus wie weet staat er volgend jaar een Fries op het podium bij het NK Drone vliegen.

Bron: Flitsnieuws Heerenveen

Pagina delen: