Kalender

Kunst & cultuur

Cultuureducatie vinden wij als school erg belangrijk, omdat het de sociale band in en buiten de school bevordert en de band versterkt tussen de school en haar omgeving.

Cultuureducatie levert een positieve bijdrage aan het schoolklimaat doordat cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de eigen creativiteit van kinderen.  Hierbij vinden wij het belangrijk dat het kind leert open te staan voor andere ideeën, zichzelf leert te uiten,  zijn mening kan beargumenteren en kennis maakt met de Nederlandse cultuur in de breedste zin van het woord.

Kennis maken met kunst en cultuur

Elk schooljaar maken de kinderen op verschillende manieren kennis met kunst en cultuur. De groepen 1 t/m 7 verzorgen één keer per jaar een voorstelling en groep 8 verzorgt aan het einde van het schooljaar een bestaande musical. Tijdens het schooljaar bezoeken de groepen 1, 2 en 7, 8 een voorstelling van “uur cultuur”. De groepen 3 t/m 5 bezoeken in november het sinterklaassprookje en de groepen 6 gaan naar het Noord Nederlands Orkest. Ook krijgen de kinderen cultuurlessen aangeboden door Atelier Majeurs. Dans, beeldende vorming, muziek met instrumenten en drama komen in de groepen aan bod.