De Burcht

 

Christelijke basisschool de Burcht ligt in het hart van de wijk Skoatterwâld. De school maakt deel uit van de multifunctionele accommodatie “de Spil”

De school heeft zo’n 440 leerlingen verdeeld over 3 bouwen.

Kwaliteit
De Burcht staat voor kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. De resultaten van kinderen worden individueel en per groep geanalyseerd. Er wordt voortdurend gekeken hoe we ons als school kunnen verbeteren. Daarnaast wil de school eigentijds zijn en passen in het huidige tijdsbeeld. Individuele gesprekken met leerlingen, werken met de methode topondernemers, groepsoverstijgende instructies en veel ICT mogelijkheden zijn daar voorbeelden van.

Identiteit
Ontwikkeling van kinderen is belangrijk, maar we vinden het als school ook belangrijk dat we waarden en normen meegeven aan de kinderen die belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling als mens. Waarden en normen uit de christelijke traditie: liefde, zorg voor elkaar, respect. Maar ook inzicht creëren in gedrag van kinderen door een Rots en Water programma. Wanneer sta je voor je eigen idealen ben je sterk. (rots) En wanneer zoek je relatie/ verbinding met de ander (water) We willen een school zijn waar kinderen binnen een veilig klimaat zich volop kunnen ontwikkelen als mens.

Continurooster met 5 gelijke dagen
Op de Burcht wordt er gewerkt met een continurooster met 5 gelijke dagen. Dat betekent dat de kinderen elke dag van 8.15 – 14.15 uur naar school gaan en tussen de middag hun broodje eten. De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De kinderen van groep 2 op vrijdagmiddag.

Integraal Kind centrum
De Burcht is onderdeel van een IKC. Er is een volledig dagarrangement van 7.30 – 18.30 uur mogelijk met voor- en naschoolse opvang. Kinderwoud is hierin de opvangpartner. De Burcht onderhoudt ook goede contacten met andere opvangpartners.

Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van een naschools aanbod op het gebied van sport, cultuur en muziek.